Честито!

Се регистриравте на вебинарот 

Успешен маркетинг и продажба за 90 дена

Локален маркетинг бр.1 техника за продажба

Совет: Зачувајте го датумот и часот на вебинарот во вашиот календар.

Датум и час

15 Мај

18:00 час

Ќе ви испратиме 2 потсетници пред почетокот на вебинарот

Види ГИ СИТЕ СНИМКИ ОД АПРИЛСКИТЕ вебинари

© 2023 Златна книга & allonweb