Аплицирај за бесплатна веб страна?

Поддршка за сите производители, зeмјоделци и претприемачи од Македонија кои се борат со последиците од  COVID-19 вирусот и вонредната состојба.

Акцијата ја води allonweb.us