Разлики помеѓу Brand image, brand identity и Personal brand

Reading Time: < 1 minutes

Денес, сме во состојба да го препознаеме имиџот на брендот или Brand image на многу компании преку нивното лого, дури и пред да го прочитаме слоганот или било каков текст за овие компании.

Толку сме навикнати да добиваме пораки за брендови, што целосно ги интернализиравме овие брендови. (Интернализацијата е пренесување на одредени надворешни норми, стандарди, врски и дејства на внатрешен, ментален план, кои на тој начин се доживуваат како свои).

Откако ќе знаеме што е значењето на Brand image, важно е да се дефинираат други концепти, така што ќе го разберете секој термин и ќе знаете секогаш за што зборуваме.

Сосема е вообичаено дека постои забуна помеѓу Brand image, brand identity и Personal brand  или имиџот на брендот, идентитетот на брендот и личниот бренд, бидејќи трите термини се поврзани, иако секој се однесува на различен аспект.

  • Brand Image е нематеријален концепт, бидејќи се менува според перцепцијата што корисниците ја имаат за брендот или компанија. Оваа перцепција е поврзана со комбинација на став и визуелен идентитет “.
  • Како и да е „ Brand identity или идентитеот на брендот сепак, е опиплив концепт, бидејќи се формира од симболи (визуелен јазик) и знаци (вербален идентитет). Ова значи лого, типографија и бои (меѓу другите аспекти). “
  • Personal brand или Личен бренд е фузија на она што другите го перцепираат и на вашите сопствени професионални вредности. Овој концепт ја прави разликата и му помага на секој професионалец да биде конкурентен на пазарот. “

Додека Brand Image е перцепција за комбинацијата на brand identity со деловниот став, личниот бренд е аналоген концепт што често предизвикува забуна:

  Важноста од следење и примена на дигиталните маркетинг трендови

Brand Image се однесува на компанијата и за што таа се залага“

Разбирањето на разликите помеѓу Brand Image и Personal brand е првиот чекор кога работите за подобрување на имиџот на вашиот бренд.


 

Ако сакате да ги зголемите резултатите, ефективноста или имате прашање за било која област од дигиталниот маркетинг закажете бесплатна консултација со клик на овој линк.