Web copy Content writing

47 

Страница со текст за која се потребни повеќе поднаслови  со должина до 500 зборови. Износот вклучува еден час истражување.