Sales copy Content writing

147 

Износот се однесува по продажна страна со должина до 500 зборови. Износот вклучува дизајн на позадина и интеграција за секоја следна фаза на продажната инка.