Email copy Content writing

97 

Износот се однесува на 1 емаил со вклучена слика. Износот вклучува дизајн на позадина.