Domain

17 

Твојот домен е како твоја домашна адреса. Ако го избереш www.mojatakompanija.mk како твој домен, тогаш на овој начин корисниците ќе те пронајдат онлајн.

Твојот домен е важен и за твојата емаил адреса, која би изгледала вака: moetoime@mojatakompanija.mk.

Твоето домен име треба да биде краткоедноставно и лесно за запомнување.