Basic пакет за социјални медиуми

397 

Креирање на стратегии за социјалните медиуми, Креирање и водење на содржина за социјални медиуми, Дефинирање на метрики и следење на резултати, Следење на најсовремените трендови на социјалните медиуми, Градење на мрежа и соработка со инфлуенсери, Координирање и соработка со членови на креативниот тим за потребите на клиентите и Креирање редовни извештаи и рапортирање