КАКО ДО ПОГОЛЕМА ПРАЗНИЧНА ПРОДАЖБА

вебинар ЗА УСПЕШЕН ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ и ЗГОЛЕМЕНА ПРОДАЖБA

Digital strategist

Ванчо П. Костурски

Што да очекуваш од вебинарот: 

⚡ Многу креативни идеи за празнични кампањи 
⚡ Како до идеална понуда? 
⚡ Како да креираш празнични понуди кои носат продажба?
⚡ Тактики за продажба
 

25.11.2020

Среда 13:00 час

1 слободнo местo

©rafted by allonweb 2020 | supported by HERO.mk