Здраво и добредојде
Овој курс е за тебе зошто сакаш вистински да ги разбереш сите потенцијали на дигиталниот маркетинг и ги совладаш сите детали од овој занает.

Ако работиш дигитален маркетинг, овој курс ќе ги пополни сите дупки кои ги имаш и ќе го подобриш постоечкото знаење.

Ако си претприемач кој треба да ја разбере големата слика на дигиталниот маркетинг и како да ја примениш во твојот бизнис модел - овој курс е за тебе.

Дури и ако не се занимаваш со дигитален маркетинг на дневно ниво, курсот ќе ти помогне да ги разбереш сите потенцијали и можности што ги нуди дигиталниот маркетинг за да можеш да ги менаџираш луѓето кои работат за тебе.
Ванчо П. Костурски


supported by 

 2018-2021 ©rafted by allonweb